fbpx

ISO 37001:2016 – Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 37001:2016 je međunarodni standard koji se primenjuje za uspostavljanje i implementaciju sistema menadžmenta protiv mita, što je i predmet njegove sertifikacije, ali se, usled svoje sveobuhvatnosti i zahtevanog sistemskog pristupa, može koristiti i kao osnova za postizanje širih, antikorupcijskih ciljeva organizacije.

Ovim standardom su definisani zahtevi i date smernice u vezi efektivnog sistema menadžmenta, koji je osmišljen sa ciljem da organizaciji pomogne u sprečavanju, otkrivanju i reagovanju na mito (u skladu sa primenjivim domaćim i međunarodnim zakonima i propisima i dobrovoljnim politikama i odlukama organizacije).

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 37001:2016 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 37001
  • Povećano poverenje kupaca, zajednice, zaposlenih i međunarodnih organa.
  • Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta protiv mita.
  • Jasno komuniciranje organizacije sa javnošću o tome da je ona posvećena borbi protiv mita i da preduzima napore da, ako se mito javi (bilo da je ponuđeno organizaciji ili je neko ponudio mito u njeno ime), njegov efekat – smanji na minimum.
  • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
  • Jasna opredeljenost za borbu protiv mita daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako doznati.
  • Smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje ugovornih, reputacijiskih i drugih rizika u vezi mita.
  • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcionisanja organizacije i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
  • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa iz domena mita.
  • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice