fbpx

ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu

ISO 45001: 2018, kao naslednik OHSAS 18001:2007 standarda, je međunarodni standard koji primenjuju organizacije koje putem sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu žele da upravljaju rizicima koji se odnose na bezbednost i zdravlje njihovih zaposlenih, a neretko i svih podizvođača i partnera.

Cilj i predviđeni ishodi sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu su sprečavanje povreda na radu, lošeg zdravlja radnika i obezbeđivanje sigurnih i zdravih radnih mesta; prema tome, za organizaciju je od presudnog značaja da kontroliše opasnosti kojima njeni zapsoleni mogu biti izloženi i da minimizira rizika u vezi OHS-a preduzimanjem efikasnih bezbednosnih mera.

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 45001:2018 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 45001
 • Povećano poverenje kupaca, zajednice, zaposlenih i međunarodnih organa koji se bave pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.
 • Sertifikat ukazuje na napore koje je organizacija sprovela da bi osigurala transparentnost i efikasnost upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu sprovođenjem procena rizika i mera za njihov tretman, internih provera i drugih mehanizama koji obezbeđuju kontinuitet održivosti ciljeva organizacije.
 • Sertifikat ukazuje na napore koje je orgaizacija u kontinuitetu identifikuje opasnosti koje mogu proizići iz podugovaranja ili u odnosima sa dobavljačima i kupcima i postavlja odgovarajuće mere za njihovu zaštitu, odnosno da je implementirala akcione planove za minimiziranje rizika od nezgoda, što dovodi do smanjenja troškova rada i bolje efikasnosti usled smanjenog obima dana bolovanja i nezgoda i bolesti zaposlenih.
 • Omogućava jaku osnovu za izgradnju poverenja kod organa vlasti o primeni važećih zahteva zakona i propisa (što ISO 45001:2018 eksplicitno zahteva) zakonodavstvom.
 • Jasno komuniciranje organizacije sa javnošću o tome da je ona posvećena obezbeđivanju bezbednosti i zdravlja na radu u svojim procesima i da preduzima napore da se eventualni neželjeni događaji u vezi toga i njihov efekat – smanje na minimum.
 • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
 • Jasna opredeljenost za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako doznati.
 • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcionisanja organizacije i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
 • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa iz domena bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice