fbpx

Standardi

Spektar usluga INTERCERT-a obuhvata sledeće grupe usluga:

Sertifikacija

Intercert Certification DOO je oficijelni ekskluzivni partner za tržište Jugoistočne Evrope.

Eksterne provere

Intercert Certification DOO je oficijelni ekskluzivni partner za tržište Jugoistočne Evrope.

Trening i obuke*

* Mreža partnerskih kuća

Sertifikacija sistema menadžmenta

Osnovni fokus INTERCERT-a je na pružanju usluga provere usaglašenosti i sertifikacije sistema menadžmenta prema mnoštvu međunarodno priznatih ISO  standarda.

INTERCERT omogućava svojim klijentima da ostvare brojne praktične poslovne koristi koje proizilaze iz uspešne sertifikacije. Ostvareni sertifikat obezbeđuje najviši stepen poverenja zainteresovanih strana naših klijenata o realnoj primeni zahteva standarda u poslovanju organizacije.

Osnov poslovanja INTERCERT-a je zasnovan na modelu kontinuirane provere sertifikovanih klijenata, što je osnova dugogodišnje održivosti ostvarenih sertifikata.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice

Mi u Intercert Certification-u negujemo kontinuirani model u odnosa sa svim postojećim i novim klijentima, sa kojima kontinuirano komuniciramo i o čijim poslovnim potrebama vodimo posvećenu brigu, sa snažnim fokusom na unapređenje poslovanja naših klijenata.

U nastavku su navedene primarne oblasti našeg rada. Ukoliko Vas interesuje standard ili oblast koji ovde nisu navedeni, možete nas kontaktirati i, tamo gde je to moguće, proširićemo našu ponudu.

Domen našeg rada je fokusiran ne sledeće standarde i oblasti:

Ukoliko Vas interesuje standard koji ovde nije naveden, možete nas kontaktirati i, tamo gde je to moguće, proširićemo našu ponudu.