fbpx

Dobrodošli u INTERCERT

INTERCERT INC. (INTERCERT INC. 2001 TIMBERLOCH PLACE – SUITE 500, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, U.S.A) je međunarodna kompanija koja širom sveta pruža sertifikacije, eksterne provere i treninga i obuka u polju velikog broja sistema menadžmenta i standarda.

INTERCERT je akreditovan za sertifikaciju sistema menadžmenta od strane renomiranih akreditacionog tela: SCC (Standards Council of Canada/Conseil canadien des normes) i KAB (Korea Accreditation Board), obe duže od 20 godina članice IAF-a (Međunarodnog foruma za akreditaciju; The International Accreditation Forum).

Oficijelni i ekskluzivni INTERCERT partner za područje Jugoistočne Evrope je INTERCERT Certification DOO, koji postojećim i budućim korisnicima u ovom delu Evrope omogućava pristup uslugama INTERCERT-a.

Klijenti INTERCERT-a, kao tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koje je akreditovano od strane SCC-a i KAB-a, imaju veliku korist od (MLA) multilateralnog sporazuma o priznavanju, koji, zahvaljujući dogovoru o priznaju na osnovu ekvivalentnosti programa akreditacije, omogućuje da u području definisanom MLA-om klijentima pruža sertifikate prepoznate od strane IAF-a, čime klijenti smanjuju potencijalne troškovi višestruke sertifikacije i stiču dodatnu vrednost za svoje poslovanje i svoje zainteresovane strane.

Intercert
Pronalazimo uvek nove načine da Vam budemo uvek dostupni

Primarna misija INTERCERT-a je da pruži transparentne i nepristrasne usluge sertifikacije i treninge i obuke stručnog osoblja, čime svojim korisnicima isporučuje vrednost koja im pomaže da postignu svoje poslovne ciljeve. Misija INTERCERT CERTIFICATION-a je da omogući ostvarivanje misije INTERCERT-u prema sadašnjim i budućim klijentima na području Jugoistočne Evrope, u skladu sa fer poslovnim odnosima definisanim relevantnim poslovnim ugovorima.

Naš tim svakodnevno prihvata nove poslovne izazove i kontinuirano se prilagođavamo poslovnim zahtevima, sa ciljem da ispunimo i prevaziđemo očekivanja naših klijenata.

Stojimo vam na raspolaganju

Međunarodno poslovanje kompanije INTERCERT INC. (INTERCERT INC. 2001 TIMBERLOCH PLACE – SUITE 500, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, U.S.A) se zasniva na upotrebi bogatog iskustva svojih zaposlenih, u širokom spektru poslovnih aktivnosti, velikog broja industrija i javnog i poslovnog sektora. Svojim klijentima nudi profesionalne provere i usluge sertifikacije, sve vreme održavajući usaglašenost sa zahtevima standarda ISO 17021.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice