fbpx

ISO 50001:2018 – Sistemi menadžmenta energijom

ISO 50001:2018 je međunarodni standard za organizacije koje žele da poboljšaju svoje energetske performanse i primene sistem za menadžment energijom, kako bi u kontinuitetu ostvarivali svoje unapređenja energetskih performansi i javnosti demonstrirali svoju energetsku politiku.

ISO 50001:2018 definiše okvir za sistemski pristup menadžmentu energijom i precizira zahteve koji se primenjuju na upotrebu i potrošnju energije.

Standard, između ostalog, precizira i okvire aktivnosti koje je potrebno sprovoditi i integrisati u operativne procese organizacije, dokumentaciju koju je potrebno uspostaviti i koristi u radu, metode i karakteristike potrebnog izveštavanja, pitanja projektovanja (dizajna) procesa i okvira za nabavku opreme ili eksternih procesa, kao i pitanja svesti i kompetentnosti osoblja koji doprinose energetskim performansama. 

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 50001:2018 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 50001
 • Povećano poverenje kupaca, zajednice, zaposlenih i međunarodnih organa iz domena menadžmenta energijom.
 • Mogućnost učestvovanja na tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta energijom.
 • Sertifikat ukazuje na posvećenost organizacije upravljanju energijom, napore koje organizacija ulaže u održivost njenih željenih energetskih performansi, primenu energetski efikasnih tehnologija i težnju da doprinosi opštem dobru putem optimizacije korišćenja energije.
 • Demonstriranje smanjenog neželjenog uticaja na životnu sredinu (uključujući i uvek aktuelna pitanja karbonske emisije) i integracije sistema menadžmenta energijom u poslovne procese organizacije.
 • Jasno komuniciranje organizacije sa javnošću o tome da je ona posvećena energetskoj efektivnosti i efikasnosti.
 • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
 • Jasna opredeljenost za sistemski pristup menadžmentu energijom daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako sazznati.
 • Optimizacija, postizanje i demonstriranje performansi po pitanju postupanja sa energijom, smanjenje troškova kroz efikasnije korišćenje resursa i smanjenje rizika od neželjenih ishoda (čime se smanjuj i troškovi osiguranja).
 • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih incidenata koji mogu dovesti do sankcionisanja organizacije i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
 • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa.
 • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice