fbpx

ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015 je međunarodni standard za organizacije koje su dugoročno fokusirane na svoje korisnike, koje žele da usavrše svoje poslovne procese i poboljšaju ukupne performanse organizacije putem sistemskog pristupa menadžmentu kvaliteta.

U današnjem, izuzetno konkurentnom svetu, pouzdan kvalitet i posvećenost zadovoljstvu kupaca su jedan od najkritičnijih kriterijuma za odabir proizvoda i usluge organizacije. U tom svetlu, ISO 9001 sertifikat je jedan od najboljih načina da se sa kupcima – ali i dobavljačima, partnerima i celokupnom javnošću – demonstriraju napori organizacije da svoje aktivnosti procese uskladi sa potrebama svojih kupaca i ostalih zainteresovanih strana i da u kontinuitetu pruža proizvode i usluge koji su usklađeni sa primenjivim specifikacijama.

Standard ISO 9001: 2015 se fokusira na pristupu koji se zasniva na riziku organizacionih procesa i pomaže u određivanju faktora u sistemu upravljanja kvalitetom za stavljanje preventivnih mera i adresiranje rizika i mogućnosti.

Sticanjem sertifikata o usaglašenosti sa primenjivim zahtevima ISO 9001:2015 standarda, stiču se brojne prednosti, od kojih su neke:

ISO 9001
  • Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015, povećava zadovoljstvo kupaca i stvara poverenje među poslovnim partnerima, zainteresovanim stranama i zaposlenima u organizaciji, i ujedno potvrđuje sposobnost obezbeđivanja dosledne isporuke proizvoda ili usluga.
  • Međunarodno priznat sertifikat poboljšava brend, reputaciju i imidž organizacije.
  • Mogućnost pristupa tenderima i konkursima u kojima je zahtevan sertifikovani sistem menadžmenta kvalitetom.
  • ISO 9001:2015 osigurava bolje razumevanje organizacionih procesa i zahteva efektivnu posvećenost top menadžmenta i jasnu definiciju odgovornosti i ovlašćenja, stvarajući time okvir za stalno unapređenje proizvoda i usluga, interne i eksterne komunikacije, efikasnosti upotreba resursa, povećanja zadovoljstva klijenata i sprečava ili umanjuje troškove koji bi se u suprotnom javili usled stvaranja nekvalitetnih izlaznih elemenata.
  • Jasna opredeljenost i fokus na kvalitet daje prednost nad poslovnim konkurentima koji o tim pitanjima ne brinu, što korisnici usluga i proizvoda organizacije, i njeni partneri, mogu lako doznati .
  • Uspostavljanje rešenja za sprečavanje potencijalnih reklamacija i pravovremena i efektivna reakcija u slučaju da se dese.
  • Izgradnja poverenja o primeni i poštovanju važećih zakona i propisa u svom radu.
  • Pojačana izvozna snaga na tržišta koja zahtevaju međunarodno prepoznat sertifikat. 

Stojimo Vam na raspolaganju za Vaša pitanja.

Sertifikacija od poverenja SCC KAB IAAC APAC IAF Intercert markice